iná akcia
detský tábor
Denný divadelný tábor / Na cestách necestách
Biele divadlo otvára svoje brány aj v lete prostredníctvom táborov, ktorých cieľom je dať deťom priestor na sebarealizáciu a podporiť ich kreativitu.
Táto akcia sa konala v minulosti

Na cestách necestách
Výstupom týždennej práce s deťmi bude didaktická autorská inscenácia, ktorej cieľom je hravou formou oboznámiť detské publikum s rôznymi národnosťami a kultúrami po celom svete. V dobe nenávisti, rasizmu, predsudkov a strachu z nepoznaného je potrebné už odmalička navádzať k tolerancii a poukazovať na prínos rozmanitosti. Inscenácia Na cestách necestách má za úlohu prostredníctvom dramatickej výchovy napomáhať pri výučbe geografie a spoločenských vied a otvárať problematiku kultúrnych rozdielov a národnostnej identity už u žiakov 1. stupňa základných škôl.

~

KDE / Biele divadlo, Iuventa (Karloveská 64, 842 58 Bratislava) / 8:00 – 17:00

CENA / 120€/98€ (pre priateľov BD na FB a IG)

(V cene je zahrnuté: desiata, obed, olovrant, pitný režim, materiál na prácu, lektori, prenájom priestorov)

Maximálny počet detí na turnus je 16.

~

Prihlásiť svoje dieťa môžete mailom na bd.predstavenia@gmail.com

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu