iná akcia
Domáce úlohy? Smer knižnica!

Cieľom projektu je predstaviť deťom knižnicu ako zaujímavé miesto, kde majú k dispozícii okrem kníh a časopisov aj prístup na internet a kde im naši knihovníci radi a ochotne pomôžu s prípravou do školy.

08.01.2018, Po - 29.06.2018, Pi

Radi deťom poskytneme základné informácie a pomoc pri práci s počítačom a to predovšetkým deťom, ktoré nemajú doma počítač, alebo prístup na internet. Radi pomôžeme deťom pri vypracovaní referátov, prezentácií a domácich úloh. Volíme individuálny prístup na základe potrieb a zručností každého dieťaťa. Žiakom pomôže s prácou v textovom a tabuľkovom editore, s prácou s obrázkami, pri tvorbe prezentácií, s vyhľadávaním, selektovaním a spracovávaním informácií na internete.

po 15,00 - 16,00 h. | Furdekova 1
ut 15.00 - 17.00 h. | Dudova 2
st 14.00 - 19.00 h. | Prokofievova 5
st 15.00 - 16.00 h. | Turnianska 10
st 15,00- 16,00 h. | Vavilovova 24
št 15,00 - 16,00 h. | Furdekova 1

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu