iná akcia
detský tábor
Letný tábor Baby Balance a Planétka Mia
Zábava, tímovosť, priateľstvo, objavovanie, odvaha sú heslá, v duchu ktorých sa bude tábor niesť. Obľúbené Baby Balance spolu s Planetka Mia vám prinášajú celotýždenný zážitkový tábor. 
Táto akcia sa konala v minulosti

Denný tábor je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a je alternatívou pre tých, ktorí majú počas leta zatvorenú materskú škôlku. 

V letnom tábore Baby Balance budú deti vtiahnuté do deja zážitkovou formou prostredníctvom 5-tich zaujímavých tém rozvíjajúcich individualitu dieťaťa v skupine.

Detský tábor Baby Balance je platformou pedagogického projektu, ktorý sa venuje vzdelávaniu rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a v oblasti ranného vzdelávania dieťaťa pod vedením odborne zaškolených lektorov.

Deti stimulujeme hravými činnosťami k vzájomnej súhre a spolupráci.
Cvičenie a hry rozvíjajúce jemnú motoriku, socializáciu a emocionálne vzťahy budú súčasťou každodenného programu vášho dieťaťa. Letný tábor Baby Balance zanechá pozitívnu energiu a krásne spomienky na celý rok.

Cena: 135 € 

Kapacita: 12 detí

Denný harmonogram:
8,00 – 9, 00 príchod detí, oboznámenie sa s témou dňa, ranná rozcvička
9,00 – 9, 30 desiata
9,30 – 10,30 práca s témou (rozumový, estetický a pracovný rozvoj)
10,30 – 11,30 – pobyt vonku – organizované a voľné hry
11,30 – 12,30 obed
12,30  – 13, 30 odpočinok
13,30 – 14,30 – tvorivé aktivity
14,30 – 15,00 olovrant
15,00 – 17,00 pobyt vonku

Cena zahŕňa – 9 hodinovú celodennú starostlivosť počas 5 dní, strava 3x denne, neobmedzený pitný režim, materiálno technické, športové zabezpečenie.

O vaše deti sa postarajú lektorky Baby Balance Janka a Martina.

Viac informácií nájdete na http://babybalance.sk/letny-zazitkovy-tabor-baby-balance/

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu