19.06.2016
blog
Ako vybaviť dieťaťu pas

Leto sa blíži a s ním aj letné dovolenky. Nezabudnite sebe aj deťom skontrolovať pasy. Ak sú náhodou už neplatné, alebo krátko pred vypršaním platnosti, rýchlo začnite vybavovať nové, aby ste svoju tohtoročnú dovolenku nemuseli rušiť. 

Tu je zopár rád čo všetko vás čaká keď potrebuje vaše dieťa nový pas:  

Obrázok

Kto žiadosť podá za dieťa? Žiadosť o vydanie cestovného pasu musíte samozrejme za svoje dieťa podať vy.

Kde žiadosť podám? V mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiavate. Ak žijete v zahraničí, môžete podať žiadosť o vydanie cestovného pasu aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. 

Musí byť dieťa prítomné? Áno.  

Musím doniesť nejakú fotografiu? Nie. Pracovníci oddelení dokladov musia nasnímať podobu jeho tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti.

Čo budem potrebovať? Ak vybavujete dieťaťu pas, zoberte si so sebou doklad o (svojej) totožnosti - napr. občiansky preukaz alebo pas. Ak vybavujete svojmu dieťaťu prvý pas, budete potrebovať jeho rodný list. Ak už pas má a potrebujete nový, stačí ak zoberiete "starý" pas. 

Aký je postup? Na príslušnom oddelení vypíšete žiadosť, dieťa odfotografujú (ak je príliš malé alebo nevie obsedieť, posadí sa pri fotení na vaše kolená). 

Čo ak sme rozvedení? Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu, (prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv), môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

Ako dlho je pas pre dieťa platný? Občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

Koľko sa platí za detský pas? 
Deti do 6 rokov: do 30 dní 8 €, do 10 pracovných dní 16 €, do 2 pracovných dní 24 €.
Občan mladší ako 16 rokov: do 30 dní  13 €, do 10 pracovných dní 26 €,
do 2 pracovných dní 39 €.

Kde pas fyzicky preberiem? Vyhotovený cestovný pas vrátane urýchleného (do 2 pracovných dní alebo do 10 pracovných dní), si občan vyzdvihne v mieste podania žiadosti o vydanie – teda na oddelení dokladov, kde bola prijatá žiadosť.

Informácie sme čerpali zo stránky Ministerstva vnútra SR

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu