divadlo
Kedy stromy spievajú

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

Táto akcia sa konala v minulosti

V sezóne 2021/22 pripravujeme nové predstavenie pre najmenších divákov. Naša trinásta bábková inscenácia bude opäť niesť silné environmentáne posolstvo. Vychádzame z nevyhnutnosti formovať environmentálne vnímanie najmenšieho diváka už od najútlejšieho veku. Plánovaná premiéra má byť začiatkom leta 2022.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha. 

Vhodné pre deti 3 – 8 rokov, dĺžka 40 min.


10:00 - Draždiak Beach Volley Club, Tematínska
17:00 - 
Detský svet Petržalka City, Rusovská cesta 56

 

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu