iná akcia
Emócie - tvorivé dielne

K výstave o emóciách sú pripravené tvorivé dielne pre deti v predškolskom veku i školákov základných i stredných škôl, pričom dielne bude viesť psychológ či výtvarník.

Táto akcia sa konala v minulosti

Výstava Emócie predstavuje svet našich emócií tak, ako ich poznáme i nepoznáme, preto aj výtvarné dielne sú navrhnuté nielen na prácu s materiálom, ale aj na spojenie psychologických hier a úloh primeraných veku detí alebo študentov prihlásených na workshop.

Na začiatku každej aktivity sa navodí situácia na prežívanie emócie, ktorá má vychádzať zo zvolenej témy. Deti si vytvoria „burzu emócií“, „emočné hodiny“, „záhradu emócií“ i „lampióny rôznych nálad“....

Námet – I. Abrahamfyová, vedenie dielní – T. Hríbik  

Pre deti od 7 rokov.

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu