iná akcia
kurz / workshop
Poď sa hrať a zahrať
Slovenské národné múzeum pozýva najmenších návštevníkov do priestorov výstavy Klenoty z múzea: Ako sa zbiera hudba na hudobný workshop Poď sa hrať a zahrať. Podujatie z cyklu Rodinná nedeľa v SNM sa uskutoční v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave.
Táto akcia sa konala v minulosti

Zábavné popoludnie plné hudby a zaujímavých úloh je pre všetkých malých návštevníkov, ktorí sa hravou formou dozvedia ako vzniká hudba, odkedy sprevádza život človeka a ako by vyzeral svet bez hudby. V závere sa deti zahrajú na orchester a predvedú novú, spoločne vytvorenú skladbu. 

Záujemcov prosíme prihlásiť sa vopred na: snmcmk@gmail.com

Vstup s platnou vstupenkou do budovy.

Profilová výstava SNM-Hudobného múzea Klenoty z múzea: Ako sa zbiera hudba (15. 2. 2018 – 27. 1. 2019) odkrýva hudobné bohatstvo, krásu nástrojov, nezvyčajnosť a vývoj nosičov hudby v čase. Cez vzácne pamiatky fondu múzea predstavuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie.

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu