cvičenie a plávanie
športovisko
detské oslavy
iné miesto
Vertigo - raj pre lezcov
Trenčianska 47, 82108 Bratislava

Poznáte Vertigo? Robia tam lezecké kurzy aj pre deti. A okrem toho organizujú aj narodeninové oslavy alebo letné tábory. 

Kurzy pre deti do 6 rokov 

Už teraz máte možnosť zapísať svoje dieťa na hodiny „lezeckej“ pohybovej prípravky. Určená je pre deti od 2 do 3 a od 3 do 6 rokov. Lezenie je pre aktivita, ktorá deti baví a pomáha im rozvíjať ich pohybové zručnosti. Zlepšuje kondíciu aj koordináciu tela.

Pri menších deťoch tu venujú väčšiu časť tréningov pohybovej príprave ako samotnému lezeniu. Postupom času sa to mení, deti sa dostávajú na stenu častejšie. Cvičenie zahŕňa rôzne dynamické i menej dynamické pohybové aktivity, hry, masáže a samozrejme samotné lezenie. Deťom sa na kurzoch venujú inštruktori. Deti nad 3 roky cvičia bez rodičov.

Tréningy

Tréningy prebiehajú v polročných intervaloch, prihlášku nájdete na webe Vertiga. Skôr ako sa rozhodnete, dieťa môže absolvovať skúšobný tréning. Jednorázová suma za tréning je 8€. Jedno cvičenie trvá 60 minút. 

Detský lezecký kútik

V lezeckom centre je k dispozícii detský kútik s lezeckými stienkami, trampolínou, šmýkačkou a inými detskými zábavkami. Deťom je k dispozícii počas celej prevádzkovej doby. Platí sa 3€/dieťa do 15:00 hod., resp. 4€/dieťa po 15:00 hod., cez víkendy + 1€ za sprievod. 

Lezecká akadémia

Občianske združenie Lezecká akadémia organizuje vo Vertigu tréningy pre deti od 6 rokov denne od 15:00 hod. Každý si môže vybrať na koľko tréningov a v ktoré dni bude chodiť. V čase prázdnin a štátnych sviatkov sa tréningy nekonajú. Rok je rozdelený na trimestre, v rámci ktorých si je možné zmeniť tréningové dni. Platí sa celý trimester vopred, pričom suma je vypočítaná na základe počtu tréningov, na ktoré sa prihlasujete. Cena za tréning je 7,50€.

Pri tréningu sa vo Vertigu zameriavajú na tri lezecké disciplíny: bouldering, obtiažnosť a rýchlosť. Deti trénujú v seberovných skupinách podľa stupňa pokročilosti pod vedením trénera. 

Tábory a sústredenia 

Okrem tréningov Lezecká akadémia každoročne organizuje pre deti letné tábory a počas roka rôzne sústredenia na umelých stenách a skalách, čo prispieva k ich výkonnosti a súdržnosti kolektívu.

Fyzioclimbing

Terapeutické lezenie, teda Fyzioclimbing vedie Bc. Michal Chlebiš. Ide o jednu z nových terapeutických a rehabilitačných metód využívajúcich lezenie ako prostriedok pre zlepšenie fyzických, ale aj psychických funkcií človeka. Terapeutické lezenie sa využíva predovšetkým pri deťoch s chybným držaním tela, skoliózou, pri chronických ťažkostiach a bolestiach chrbtice, ale aj pri deťoch so senzomotorickým nedostatkom. Lezenie ako terapia má pozitívne účinky aj: pri deťoch s poruchami vnímania, pri diagnóze ADS/ADHS, pri senzorických integračných poruchách, pri nevhodnom riadení napätia a dávkovaní sily, pri ťažkostiach s rovnovážnymi reakciami, pri nedostatku koordinácie oboch polovíc tela, pri zlej koordinácií oko-ruka, ruka-ruka, ruka-noha, pri ťažkostiach s plánovaním priebehu pohybu, pri problémoch s dodržaním postupnosti, frekvencie a rytmu, pri slabom sebavedomí. 

Tréningy prebiehajú pravidelne: v stredu od 16:00 do 17:30 a v piatok od 15:00 do 16:30. Akékoľvek otázky smerujte na michal.chlebis@gmail.com. Cena za jeden tréning je 6,50€. Platí sa na celý trimester vopred, pričom suma je vypočítaná na základe počtu tréningov, na ktoré sa prihlasujete.

Narodeninové oslavy

Vo Vertigu pripravujú narodeninové oslavy na mieru. Deťom umožnia pozrieť sa na svet z výšky 11 metrov, budú behať, skákať, šplhať, súťažiť, jednoducho sa zabavia v pohybe. Pri zostavovaní programu zohľadňujú vek detí, ako aj ich prípadné skúsenosti s lezením. A počas celého trvania oslavy sa im venujú skúsení inštruktori. Bežné trvanie narodinovej oslavy trvá 2 hodiny vrátane prestávky na občerstvenie, s ktorého prípravou vám vo Vertigu radi pomôžu. Cena závisí od veľkosti skupiny; občerstvenie 5€/dieťa. 

ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu