divadlo
Labyrint prísloví

Pôvodná rozprávková hra pre deti od 6 rokov, inšpirovaná zbierkou Petra Adolfa Zátureckého „Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia.

Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum premiéry:
11.11.2016, Pi

Vstupné: 5€

Autor / Réžia: Peter Záturecký, Peter Pavlač, Peter Jankú, Kamil Žiška
Hrajú: Král jaskyne/ Lukáš Tandara, Vincent/ Michal Rovňák, Agáta/ Júlia Kováčiková, Gregor/ Martin Kollár

Trvanie: 70 min.

Rozprávková hra pre deti od 6 rokov.

Učiteľ povedal:
„Nikto učený z neba nespadol. Tak je to! Viete, nespím už sedemsto rokov, pretože som si nevedel na nič spomenúť. A už si spomínam: všetko musím robiť od srdca...“
 „Čo nejde od srdca, to nejde do srdca“, utrúsil Gregor.
Učiteľ dodal: „Správne. A keď to tak bude, všetci sa ku mne vrátia naspäť a budú ma poslúchať.  Najprv písmenká, a potom aj lavice. A keď sa vrátia aj lavice, neskôr aj žiaci. Ďakujem, že ste ma to naučili. Každý sa musí učiť, aj učiteľ... lebo: Nikto učený z neba nespadol. A čo sa za mladi naučíš, to v starobe...“
Agáta dokončila: „...nepochopíš.“  - „pretože lepšie znať...“, pridal učiteľ-  „Ako mať, dokončila veselo Agáta.-  „Ale zapamätajte si: nie je učený ten, ktorý veľa vie, ale kto vie...“
„....čo mu treba. V knihe je už všetko na svojom mieste“,  povedala Agáta.
„ Ozaj vzácna kniha. Dám vám za ňu celú moju knižnicu, „ povedal učiteľ.

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu