divadlo
Príšerky z kufríka - divadlo pre deti
Galéria Nedbalka pozýva deti na divadelné predstavenie v podaní EDUdrama, platformy pre dramatickú výchovu na Slovensku.
Táto akcia sa konala v minulosti

Téma: detská neposlušnosť, prekonávanie strachu
Koho môžete nájsť v kufríku? Vedeli ste, že sa tam okrem ponožiek a zubnej kefky môže zabývať aj Zvieratko mojej mamy? Vraj je to veľmi milý, ale nevypočítateľný tvor. Poďte spolu s nami tento kufrík-kufor-kufrisko otvoriť a presvedčiť sa koľko príbehov skrýva.
________________
EDUdrama ponúka programy pre všetkých žiakov. Realizujú ich profesionálni herci a skúsení pedagógovia v priestoroch dramacentra, čím sú eliminované rušivé momenty školského prostredia, alebo priamo v priestoroch vašej triedy. Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie, ktoré svojou tému prepájajú obsahy viacerých predmetov. Učia deti riešiť konkrétne situácie, rozvíjajú metakomunikáciu a kontextové myslenie. Sú vystavané ako kombinovaný celok, v ktorom sa striedajú pohybové aktivity, hra v role, hľadanie a spracovanie informácií, práca s materiálom a uvažovanie o situáciách.

Každá lekcia je vedená fiktívnym príbehom inšpirovaným kvalitnými literárnymi textami. Žiaci prechádzajú týmto príbehom a konaním za postavy sa učia formulovať vlastný názor a premýšľať v súvislostiach. Vytvárajú si tak nový zásobník skúseností (nad rámec tých každodenných) a životných situácií zažitých nanečisto. Priestorové cvičenia, rytmus, pohyb, vnímavosť, radosť zo spolupráce, tvorivosť, rešpekt k druhému, spoznávanie seba samého, vlastný názor, rozvíjanie analytického a tvorivého myslenia žiakom sprostredkuje hlbšie vedomosti a citové preniknutie do preberanej témy.
________________
Divadelné predstavenie je v cene vstupeniek podľa bežného cenníka galérie: https://www.nedbalka.sk/navsteva/
Kým bude prebiehať predstavenie, rodičia môžu absolvovať komentovanú prehliadku stálej expozície v cene vstupenky.

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu