iná akcia
Čarbaničky

Kreslenie pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov do 3 rokov, zamerané na osvojenie si jednoduchých výtvarných techník, s orientáciou na precvičovanie jemnej motoriky u najmenších detí. Predpríprava na MŠ.

Táto akcia sa konala v minulosti

7.10. a 9.10. - téma Lesná víla 
14.10. a 16.10. - téma Ježko
21.10. a 23.10.- téma Lampiónik
28.10. - téma Tekvičky

lektor: Mgr. Katarína Godorova/0903 264 141, katarina.godorova@kzp.sk/

*obmedzená kapacita herne - 10 mamičiek + 10 detí*

1 € / osoba

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu