iná akcia
Deň vtáctva a otvorenie sezóny v ZOO
Príďte v nedeľu 7. apríla 2019 otvoriť brány zoologickej záhrady do ďalšej hlavnej sezóny a zároveň osláviť Svetový deň vtáctva.
Táto akcia sa konala v minulosti

Deň vtáctva je sviatkom oslavy príchodu jari, príletu sťahovavých vtákov a prebúdzajúcej sa prírody, ktorý ustanovil v časoch Rakúsko-Uhorska známy prírodovedec pochádzajúci zo Slovenska Oto Herman už v roku 1900. Na prelome marca a apríla, v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok, k nám prilieta najviac vtáctva z juhu. 

Pre návštevníkov sú pripravené na tento deň zaujímavé aktivity, ako komentované kŕmenie pri výbehu rôznych druhov vtákov, stánok, kde sa dozviete zaujímavé informácie o vtáctve žijúcom nielen na Slovensku, o kampani Silent forest (Stíchnutý les) venovanej ochrane spevavcov v juhovýchodnej Ázii a tiež tvorivé dielničky pre deti.

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu