iná akcia
Nežné RozHranie v Bratislavskom bábkovom divadle

Tvorivo, nežne a každý po svojom. Program pre vás a vaše deti k 30. výročiu Nežnej revolúcie, v ktorom spoločne zatočíme so šeďou neslobody a všeličo sa dozvieme.

Táto akcia sa konala v minulosti


Kompletný program, ktorý pre vás chystáme:

14:00-14:40 Poďme si zamávať
Výtvarná dielňa, v ktorej si zhotovíte svoje mávatko. Mávatko – za socializmu ideologický prostriedok na demonštrovanie lojality k režimu, dnes slobodný prejav názoru, emócie, či vzťahu. Poďte si vyrobiť svoje mávatko a zamávajte svojim rodičom, starým rodičom, pani učiteľke, či domácemu zvieratku.

14:40-15:10 Rozprávky z väzenia
Čítanie z pôvabnej knižky pre deti Magor deťom, ktoré Ivan M. Jirous ako politický väzeň napísal v 80-tych rokoch. Krehké a jemné básne boli spojivom medzi ním a jeho dvoma dcérkami, ako aj so svetom ľudského citu vôbec.

15:10-15:40 Maľovaná hranica
Výtvarná dielňa, v ktorej zo šedivého múru urobíme veľký farebný obraz.

16:00 Príbehy stien
Rodinné predstavenie o stenách, múroch a hraniciach medzi ľuďmi, ocenené viacerými cenami na medzinárodných divadelných festivaloch.

Vstup na celé podujatie je voľný!

Novinky Kam s deťmi v Bratislave

Prihlásenie k odberu